Lustrabaatane AS er eit privat eig selskap som driftar ferjer og passasjerbåtar i Sognefjorden

I 2009 overtok dagens eigarar (Grete og Roger) selskapet som då heitte Hærum Trans AS, og drifta av ferja MF Urnes som trafikkerer heilårs-sambandet Solvorn-Ornes. 

Sidan 2016 har Lustrabaatane AS drifta ferja MF Lustrafjord (tidlegare MF Odda og MF Fjærlandsfjord) i Nærøyfjorden der ho går mellom Flåm og Gudvangen i sommarmånadene. I 2017 og 2018 gjekk passasjerbåten MS Fjærlandsfjord (tidlegare MS Lady Anne) i Hardanger mellom Ulvik og Eidfjord om sommaren, og i tillegg fekk me på plass MS Klipperfjord 1 for å supplere rutetilbudet i Nærøyfjorden frå sesongen 2018.

Når Klipperfjord 1 kom på plass åpna det for å sette opp eit rutetilbud med bilførande ferje mellom Lærdal og Gudvangen, og første sesong på Lærdal vart såleis 2018-sesongen.

På nyåret 2019 overtok Lustrabaatane Norwegian Fjord Voyage og vil sesongen 2019 ha tre båtar i rutetrafikk i Nærøyfjorden. I tillegg til MF Lustrafjord og MS Klipperfjord 1 leiger me inn MS Showtime.

Lustrabaatane AS er ein liten organisasjon som har fokus på sikker og gradvis vekst. Me er fleksible og løysingsorienterte og bestrebar kontinuerleg utvikling og forbetring.

Tilsette

Grete

Grete Bugge

Dagleg Leiar

Roger

Roger Brattebø

Teknisk ansvarleg / Skipsførar

Yulia

Yulia otradinskaya

Salgsansvarleg